TV Nova představuje HDTV zpravodajské studio: News Center

vydáno 12. 10. 2007 | autor TV Nova | sekce Tiskové zprávy | téma Z domova | 7 komentářů

Tagy: Blu-ray, HD, HDTV, High-Definition, Nova

 • Televizní zpravodajství v HD kvalitě a ve formátu 16:9
 • Jedno z nejmodernějších digitálních zpravodajských center v Evropě
 • Blu-ray záznamový systém
 • Top flexibilní plazmová stěna o rozměru 8×4 metrů složená z 53 obrazovek
 • První studiový komplex tohoto typu v České republice
 • Unikátní světová technologie

TV Nova začíná psát technologicky novou historii televizního vysílání

Již 14. října 2007 v 19.30 hodin odvysílá TV Nova divácky oblíbené Televizní noviny vyrobené v HD (High-Definition) kvalitě a ve formátu 16:9 ze zbrusu nového, plně digitálního zpravodajského studia. Odbaveny budou rovněž ze zcela nové budovy zpravodajského centra, které patří mezi nejmodernější v celé Evropě. Tento studiový komplex je vybavený technologií, umožňující výrobu pořadů ve vysokém rozlišení (1920×1080i) bez použití pásků. V evropských kontextech je naprosto unikátní.

TV Nova News Center

Výhody formátu 16:9

Hlavním argumentem pro změnu formátu z dosavadních 4:3 na 16:9 je technický pokrok. Zatímco film se vyvíjel od formátu 4:3 přes širokoúhlé formáty k formátům ještě širším (např. 2,35:1), televize v této oblasti desítky let stagnovala. Při uvádění širokoúhlých filmů na klasických obrazovkách pak docházelo k různým úpravám, např. k ořezávání okrajů, aby se film vůbec na obrazovku vešel. Právě ve snaze minimalizovat takové ztráty, dochází k rozšiřování obrazovek.

A to je i důvodem přechodu na formát 16:9, při kterém je, laicky řečeno, na obrazovce vidět víc. Dalším důvodem jsou i fyziologické vlastnosti oka, které rozlišuje spíše do šířky než do výšky. Člověk tak více reaguje na jevy, které se před ním rozprostírajíhorizontálně než vertikálně.

Proč mít HDTV?

Se změnou šířky formátu se mění i kvalita obrazu. Nova vsadila na HD systém již před čtyřmi lety, kdy v něm natočila první řadu seriálu Pojišťovna štěstí a pokračovala i v následujících sériích. Nyní začne v tomto systému vysílat i zpravodajské pořady. Zpravodajství, a zejména pak večerní Televizní noviny, je „vlajkovou lodí“ TV Nova, a proto se začíná právě s ním.

Zkratka HDTV (High-Definition Television), je převzata z angličtiny, v překladu znamená televize s vysokým rozlišením. Jedná se o jeden ze standardů digitální televize, který vedle širokého formátu nabízí vysokou kvalitu obrazu – ostré obrysy, sytou barvu a velmi kvalitní prostorový zvuk. Takové vysoké rozlišení obrazu (1920×1080i) bude mít vizuálně mnohem podrobnější obraz než klasické DVD.

Co umí plazmová stěna

Unikátní také bude velká plazmová stěna o rozměru 8×4 metrů. Stěna je osazena speciálními obrazovkami bez okrajů a ovládána unikátním softwarem, ktery umožňuje promítání nejrozmanitějších obrazových variant přímo za moderátory (např. dokumentárních obrázků k danému tématu, grafických údajů, obrazové komunikace při telemostu apod.).

TV Nova News Center - plazmová stěna

Nové formáty mění výrobu Televizních novin

Historie: Kazety

Zavedení nových formátů zcela změnilo práci při přípravě zpravodajských relací. Doposud se reportáže a další příspěvky natáčely na páskové kazety, které se až po návratu redaktora do budovy Televizních novin zpracovávaly ve střižnách do konečné podoby určené pro vysílání.

Současnost: Blu-ray

Nový systém je bezpáskový. Opouští kazetu a pracuje pouze s digitálními daty, které se zaznamenávají na optické disky třetí generace Blu-ray. Kamery jsou vybaveny laserovým záznamovým systémem a pořízené materiály se ihned po návratu štábu ukládají do datových polí. Bezprostředně poté je může kdokoli z redaktorů použít k jejich dalšímu zpracování. Výhodou je, že reportáž si může redaktor začít připravovat již v místě události, či v reportážním voze cestou do zpravodajského centra, a to díky speciálnímu notebooku, kterým je každý z redaktorů vybaven.

Blu-ray diskové medium má kapacitu 23 GB a vejde se na něj 45 minut záznamu. Jedno DVD má kapacitu necelých 5 GB a vejdou se na něj dvě hodiny filmu.

Z tohoto poměru je zřejmé, jaké obrovské množství dat umí technika zpracovávát.

Proměna redaktora v „univerzálního vojáka“

Podle slov ředitele sekce zpravodajství a publicistiky Martina Ondráčka, vyžaduje moderní technologie tzv. „univerzálního vojáka“.

To je redaktor, jenž má s sebou na reportáži speciální notebook, který je současně střihacím zařízením, připojeným k internetu, v němž je instalován zpravodajský systém. Poté, co se z kamery „naleje“ do notebooku natočený materiál, redaktor jej hned na místě či cestou zpět v autě začne editovat.

„Znamená to, že už není jen tím, kdo klade otázky, ale začíná být i střihačem a dramaturgem svého šotu. Jeho práce ho posouvá k jinému vnímání novináře,“ vysvětluje Ondráček.

Zcela jiné uvažování

Začátek technologicky nové éry zpravodajství TV Nova znamenal pro její zaměstnance kompletní změnu uvažování. Během měsíce a půl museli zvládnout všechny nové technologie najednou.

Podařilo se to bez větších problémů i díky tomu, že technici dokázali společně s redakcí vytvořit co nejjednodušší systém, odolný proti chybám.

Výstavba zpravodajského centra

Nové zpravodajské centrum vyrostlo v těsné blízkosti hlavní budovy TV Nova v jednom z objektů areálu pražských barrandovských ateliérů. Obě stavby budou propojeny proskleným koridorem.

Nezbytné bourací práce, díky nimž mohlo budoucí nové zpravodajského centrum vyrůst do patřičné výšky, byly zahájeny v srpnu roku 2006.

Výstavba budovy byla dokončena v polovině letošního roku a 31. července 2007 byl objekt úspěšně zkolaudován. Od té doby pak probíhaly drobné úpravy a osazování novou záznamovou i vysílací technikou a nábytkem.

TV Nova News Center - výstavba

Zajímavosti

Při stavbě zpravodajského centra bylo položeno celkem 356 km datových kabelů. Kdybychom je položili podél silnice, vedly by z Prahy až takřka do Ostravy.

Pro případ výpadku elektrické sítě byl instalován zálohový dieselagregát o výkonu 1,1 MW – s tímto výkonem by dokázal rozsvítit 11 000 televizních obrazovek.

HD materiály se ukládají do diskového pole o kapacitě 57 TB, pro zpracování reportáží tak může být v nejvyšším rozlišení připraveno téměř 1500 hodin hrubých materiálů.

Do takovéhoto diskového pole by se například mohlo uložit v dostatečné kvalitě 160 miliard fotografií – pokud bychom si každou prohlíželi 10 vteřin, pak by trvalo 60 000 let, než bychom si prohlédli všechny.

Montáže speciálních technologií prováděly zahraniční firmy, které již mají určité zkušenosti s rozvodem signálů ve vysokém rozlišení, na ostatních montážích (silnoproud, osvětlovací rošty, zpravodajské studio, satelitní instalace atd.) se však podílely i tuzemské subjekty.

Nová grafika, nová podoba znělky

TV Nova News Center - nová grafika

Nejen zbrusu nové zpravodajské centrum, ze kterého se budou Televizní noviny a následně další zpravodajské pořady vysílat, ale také inovovanou, do detailu propracovanou a vylepšenou grafiku Televizních novin budou mít diváci TV Nova příležitost uvidět, pakliže si v neděli 14. října zapnou televizní přijímače a naladí TV Nova.

TV Nova je moderní televizí, jejíž snahou je diváky neustále příjemně překvapovat – a to nejen měnící se programovou skladbou, ale také například právě moderně pojatou grafikou.

TV Nova News Center - nová grafika

Grafická podoba Televizních novin a dalších zpravodajských pořadů prochází průběžně celou řadou změn. Její tvůrci jsou vedeni snahou, aby v pozitivním slova smyslu reagovala na všechny divákovy smysly, aby je zaujala, vzbudila kýžené emoce. Stávající inovace se týkají zejména úprav fontu, lišt a znělek.

Grafici TV Nova vsadili na nově uvedený font Novatica, se kterým přišla televize během minulého měsíce v rámci podzimního „reloadingu“ grafiky.

TV Nova News Center - nová grafika

Lišty i nadále zůstanou v modrém, červeném a bílém provedení, tedy v barvách, na které jsou diváci TV Nova zvyklí. Informace z přímých vstupů budou nově divákům nabízeny jednak na zadní plazmové stěně, jednak na předním plánu a v lištách.

Mění se celý vizuál Televizních novin, a určitých změn doznaly i znělky. Hudba z dílny pražského rodáka Jana Hammera, která Televizní noviny provází již od roku 1994, zůstává stejná, mění se jen aranžmá, jehož autorem je Tadeáš Věrčák. Zvukové logo je velmi silné, diváci jsou na něj zvyklí. Rytmus a melodičnost znělek proto zůstávají zachovány.

Martin Ondráček

Ředitel sekce zpravodajství a publicistiky

TV Nova News Center - Martin Ondráček

Co pro vás výstavba nového newscentra znamená?

Pro mě osobně to byla zatím největší profesní výzva, kterou přede mě osud postavil. Kolikrát za život se stane, aby vám někdo nabídl, že postaví nové newscentrum, řekne vám, že si ho můžete přizpůsobit podle svého, dá vám na to lidi a zainvestuje to? Mně se vlastně splnila část profesního životního snu. Teď, když už je hotovo a my v Praze máme plně digitální, jedno z nejmodernějších zpravodajských center v Evropě, je mi trochu líto, že ve své kariéře pravděpodobně už nic podobného nezažiju.

Zmínil jste, že jste měli možnost si projekt přizpůsobit… My jsme do něj museli zasahovat, protože jsme to dělali pro sebe. Architekti a technici nám hodně naslouchali, takže velká většina věcí, která ve studiu je, prošla naší oponenturou. Na začátku byla firma, která poskytla svůj systém. Ale protože každá televize na světě pracuje úplně jinak, museli jsme si ten systém tam, kde nám nevyhovoval, přizpůsobit našim podmínkám. Nejobtížnější pro všechny bylo, že redakce Televizních novin měla svůj zaběhnutý život.

Lidé byli zvyklí pracovat určitým způsobem a my jsme jim to kompletně celé změnili. Nadneseně řečeno – od tužky a papíru jsme je švrhliš do toho nejmodernějšího, nejtechničtějšího zpravodajství, které se na této Zemi dá dělat.

Jak jste postupovali?

To, co naši lidi museli zvládnout, podle mě nemá obdoby. Pokud je mi známo, jiné televize vždycky modernizovaly po částech. Nejdřív redaktory a techniky vybavili notebooky, pak se začali učit dělat záznam na Blu-ray disk, střihat pořad v místě reportáže atd. My jsme museli v poměrně krátké době zvládnout všechno najednou. Všichni to zvládli velmi dobře. I ti, o kterých jsme si mysleli, že jsou technicky slabší. Za to patří velký dík technikům, kteří dokázali společně s redakcí vytvořit zmíněný systém co nejjednodušší a odolný proti chybám.

Ing. Arch. Michael Klang, CSc.

Architekt

TV Nova News Center - Ing. Arch. Michael Klang, CSc.

Vystudoval fakultu architektury na ČVUT Praha a katedru scénografie na DAMU. Scénografii se věnuje od roku 1985 v oblasti televizní tvorby (kulturně zábavné, soutěžní televizní pořady). Má vlastní realizační ateliér KLANG, s.r.o. Navrhuje scény pro všechny televize na území ČR a SR (TV Nova, ČT, TV Prima, TV JOJ Global, STV). Jako architekt navrhoval řadu divadelních scén: KD Eden – muzikálové divadlo, GoJa Music Hall, Výstaviště Praha – muzikálové divadlo, Dům U Hybernů – muzikálové divadlo.

Jaké jste dostal zadání na návrh nového zpravodajského studia?

Základní požadavek zněl, abych v novém studiu do určité míry zachoval identitu studia stávajícího, ale zároveň ho proměnil v duchu celého systému, který charakterizují nejmodernější technologie. Nebylo lehké najít formu, která si ponechá prvky, připomínající současné studio a zároveň posune onen dosavadní tvar tak, aby nedošlo k poklesu pozitivity jeho vnímání u diváků, která je už léta vysoká.

Navrhoval jste i studio, z něhož se od roku 1999 vysílaly Televizní noviny. Není vám líto, že objekt s tak vysokým pozitivním hodnocením končí?

Je tady už osm let, což je na zpravodajské studio neuvěřitelný výkon. Mohlo by se říct, že je škoda, že něco, co funguje, končí, na druhou stranu je samozřejmě absurdní, aby se stará forma přenášela do nového studia.

V čem je zpravodajské studio nové?

Zpravodajský stůl stojí na pódiu, které je pojízdné a otočné. Za moderátory je jedna z největších sestav plazmových obrazovek v Evropě. Dekoraci doplňuje velká klíčovací stěna pro trikové záběry. Všechny ty věci jsou dělané na míru, jsou tedy originály. Celý set, pódium a zpravodajský stůl, je hodně variabilní, to znamená, že dovolí univerzálnější užití. Ve studiu se budou připravovat i ostatní publicistické pořady a ty by se měly natáčet v prostředí, které bude pro ně signifikantní.

Tvarové a jiné markanty divákům na první pohled naznačí, že tyto pořady mají souvislost se zpravodajstvím Novy. Budou tak silné a zapamatovatelné, že si lidé automaticky, když někde uvidí záběry z jakéhokoli zpravodajského či publicistického pořadu, ihned uvědomí, že to je televize Nova.

Ve své profesní kariéře jste už navrhl řadu TV studií. Co vás na této práci nejvíc těší?

Je to vždy výzva a odpovědnost podílet se na produktu, který má tak obrovskou sledovanost. Na Televizní noviny se den co den dívá víc jak dva miliony lidí. Návrh a realizace téměř vždy probíhají v krátkém, limitovaném čase a ten člověka nejlíp prověří, jak je připravený. Musím vždy využít všech dosavadních zkušeností.

Je to zkrátka adrenalinová záležitost.

Ing. Ivo Ferkl

Ředitel sekce techniky

TV Nova News Center - Ing. Ivo Ferkl

TV Nova vybudovala studiový komplex umožňující zpracování signálu ve vysokém rozlišení. Jaké další evropské země se mohou něčím takovým pochlubit?

Pokud bychom se zaměřili na Evropu, je to jeden z prvních zpravodajských systémů, který je schopen takovéhoto rozlišení. Něco podobného mají v londýnském studiu Al Jazeera International, ale jen asi ve třetinovém objemu toho, co máme my tady. Další instalace je pak v rumunské ProTV.

A jak to vypadá s vlastní produkcí TV Nova? V jakém formátu jsou natočeny divácky oblíbené seriály?

TV Nova byla první, která před čtyřmi lety začala s výrobou v HD rozlišení v případě seriálu Pojišťovna štěstí – ta je úplně prvním seriálem v České republice, natočeným moderní technologií HDCAM.

Obdobnou technologií byl natočen například i poslední díl Hvězdných válek režiséra George Lucase.

Obecně se dá říci, že výroba je i z hlediska technologického vybavení potřebného pro natáčení – tedy kamer, monitorů, záznamových strojů a tak dále – relativně drahá. I dekorace jsou finančně náročnější, protože ve vyšším rozlišení je každá drobnost, každý detail vidět. Dekorace nelze jen tak stlouct a natřít štětcem, protože každé máznutí barvy je vidět. Kostýmy je nutno dopracovat do nejmenších detailů, musí se udělat kvalitní líčení, postprodukční zpracování pořízených materiálů je mnohem náročnější.

Je to zkrátka výrobně mnohem nákladnější…

Proč se na nový formát přechází právě u Televizních novin? Je to kvůli vysoké divácké sledovanosti?

Není typické, aby se začínalo při přechodu na HD právě se zpravodajstvím, v tom je to takové naše nóvum. Ale něčím se začít zkrátka musí. Je fakt, že TV Nova má určité strategické plány, chce mít zpravodajství – a obzvlášť večerní Televizní noviny – i nadále jako svou „vlajkovou loď“, a proto se začíná právě s ním. Na zpravodajské materiály jsou navázány i další pořady, včetně publicistiky. To nám umožní přejít již v první fázi ve zhruba třiceti až čtyřiceti procentech vysílacího času na programy vyrobené v HD.

Jak velká je obrazovková stěna?

Jde o jednu z největších obrazovkových stěn v Evropě, která umožňuje nejrozmanitější obrazové a grafické varianty, systém je flexibilní a na vysoké technologické úrovni, obrazovky do sebe přesně zapadají, mezery jsou minimální.

Milan Kruml

Mediální analytik

Bezpáskový zpravodajský produkční systém představuje v televizním světě relativně novou technologii, kterou jsou v současnosti vybaveny především největší a nejrenomovanější stanice. Patří k nim například britská komerční stanice ITN, která je vybavena systémem Quantel – obě společnosti jsou držiteli mezinárodního televizního Oscara – ceny EMMY – za průkopnickou práci v oblasti technologií pro ukládání a zpracování materiálu pro televizní zpravodajskou produkci, britská televize veřejné služby BBC, novozélandská televize TVNZ, turecká veřejná televize TRT, japonská NBN či švýcarská TSR.

Ať už jsou systémy používané pro bezpáskovou technologii jakékoli, jedno mají společné – nejde jen o novinku, která zlepšuje a usnadňuje práci lidí ve zpravodajství, ale o zcela nový přístup ke zpravodajství a vůbec k vizuálnímu projevu dané stanice. Diváci tedy dokáží rozpoznat, že se jim dostává nové kvality – a to nejen technické, ale i obsahové.

Samozřejmě, že důležité jsou i další nesporné výhody – nepoměrně lepší možnosti archivace, vyhledávání a zpracování odvysílaných materiálů či natočených a nepoužitých, a to v rekordně krátkém čase – odpadá skladování a manipulace s kazetami, zvyšuje se procento využitého materiálu.

Televize je v ostrém konkurenčním boji s ostatními typy médií. Bezpáskové technologie (netýkají se jen zpravodajství, ale i natáčení a postprodukce televizních seriálů či filmů) představují v tomto boji důležitou zbraň. Část analytiků se domnívá, že díky novým technologiím se televize dokáží dobře připravit na věk interaktivity, zrychlí proces od zachycení události po její prezentaci na obrazovce, což oboje může do značné míry ovlivnit soupeření s on-line službami. Navíc tam, kde televize vyvíjejí vlastní portály a služby tohoto typu, je jejich zapojení do celého systému práce s vizuálním zpravodajstvím důležitou výhodou před konkurencí, která buď není propojena s nějakou televizní stanicí, nebo tato stanice novou technologii zatím nepoužívá.

Investice do nové bezpáskové technologie tedy pro Novu neznamená jen vstup do exkluzivního klubu stanic, které ji používají, ale i náskok oproti konkurenci.

TV Nova News Center - reportéři

Zůstaňte s námi

Speciální vydání nejsledovanější zpravodajské relace v ČR k 5000. vysílání Televizních novin

I zpravodajství má svá NEJ

 • Nejzajímavější reportáže
 • Nejvtipnější přeřeky
 • Největší kachny
 • a další Nej… z nejmodernější zpravodajské budovy v ČR.

V padesátiminutovém zábavném pořadu, nazvaném Zůstaňte s námi, se objeví to nejlepší z Televizních novin za posledních čtrnáct let. Nepůjde jen o oslavu úctyhodného počtu vydání TN, ale také o ohlédnutí se za minulostí a představení toho nejnovějšího.

Pořad se skládá ze čtrnácti Nej sestřihů a reportáží, např.:

 • Nejmodernější zpravodajská budova v ČR – dokument o výstavbě nové zpravodajské budovy.
 • Nejvtipnější přeřeky – nejzábavnější přeřeky současných i bývalých moderátorů a reportérů zpravodajství a publicistiky.
 • Nej události let 1994–2007 – nejdůležitější a nejzajímavější události zpravodajství.
 • Nejstarší zpravodajství – reportáž o počátcích nováckého zpravodajství s archivními materiály a aktuálními dotáčkami z historických míst a s lidmi, kteří v minulosti toto zpravodajství vytvářeli.
 • Největší omyl – reportáž o informaci, která se neměla odvysílat, s dotáčkou, v níž ředitel sekce zpravodajství a publicistiky vysvětlí, jak to bylo a proč se tak stalo. Ukázky dalších srovnatelných kauz ze světa.
 • Nejstarší reportáž – z prvního dne vysílání TN a s aktuální dotáčkou s jejími aktéry po 14 letech.
 • Nejpohnutější osud – tragický příběh střihače TV Nova Michala Velíška.

Moderují: Lucie Borhyová a Markéta Fialová Sobota 13. října ve 20:00 hodin

Uložte si: Pošlete dál:

Nejnovější články

Testovací novinka

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit …

Homepage »

Další Tiskové zprávy

Komentáře

Re: TV Nova představuje HDTV zpravodajské studio: News Center

Vložil Anonym (bez ověření), 12. Říjen 2007 - 17:54

Obrázek uživatele Anonym

Jak se to bude přijímat? Copak ma nekdo v CR HDTV tuner???

Re: TV Nova představuje HDTV zpravodajské studio: News Center

Vložil d.f.h, 12. Říjen 2007 - 18:41

Obrázek uživatele d.f.h

Správná otázka! Počítá se zatím v podstatě jen s IPTV, v DVB-T bude vysílání sice 16:9, ale samozřejmě jen SD.

Celkem doporučuji prostudovat tuto diskusi na DigiZone.

Re: TV Nova představuje HDTV zpravodajské studio: News Center

Vložil Anonym (bez ověření), 12. Říjen 2007 - 20:03

Obrázek uživatele Anonym

Ale to uz v te reklame nereknou… proste Nova :)

Re: TV Nova představuje HDTV zpravodajské studio: News Center

Vložil d.f.h, 12. Říjen 2007 - 20:43

Obrázek uživatele d.f.h

No ano. Také v celé tiskové zprávě tvrdošíjně používají „Blue-ray“ místo „Blu-ray“ (dovolil jsem si to opravit, rvalo mi to oči), což je – uznávám – častá chyba, ale když už takové technologie používají a chlubí se s nimi, měli by si aspoň zjistit jejich název :-)

Re: TV Nova představuje HDTV zpravodajské studio: News Center

Vložil Jont (bez ověření), 12. Říjen 2007 - 20:54

Obrázek uživatele Jont

No to jsem zvědavý jak se to bude přijímat. Přes digitální tv asi ne…

Re: TV Nova představuje HDTV zpravodajské studio: News Center

Vložil d.f.h, 12. Říjen 2007 - 20:57

Obrázek uživatele d.f.h

Viz o pár příspěvků výš – DVB-T stopro ne, minimálně v horizontu několika dalších let pouze IPTV. Ale třeba se něco změní… Uvidíme. Stejně si ale myslím, že kvůli zprávám nebo stupidním seriálům se o HDTV opravdu nebude nikdo zajímat.

Re: TV Nova představuje HDTV zpravodajské studio: News ...

Vložil David (bez ověření), 23. Březen 2014 - 21:19

Obrázek uživatele David

A proč tyvole!!!!!! NACO CO VŮBEC DĚLALI DO PÍČI! Dyť vzhled televizních novin v roce 1998 a ještě v roce 2003 byly velmi kvalitní. Proč to mění. Idioti! DNes je ta kvalita velmi špatná!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tv nova byla až do roku 2003 lepší a kvalitní. dnes co to měnily tak to už vůbec ne do píči