Nadace české bijáky je nespokojená se spoluprací s NFA

vydáno 22. 8. 2014 | autor Petr Semecký | sekce Novinky | téma Filmy, Z domova | 2 komentáře

Tagy: 4K, Blu-ray, film, Hoří, má panenko, Markéta Lazarová, Nadace české bijáky, NFA, Ostře sledované vlaky, restaurace, Všichni dobří rodáci

Nadace české bijáky, která společně s Národním filmovým archivem stojí za projektem restaurování tuzemského zlatého fondu kinematografie, zveřejnila otevřený dopis řediteli NFA Michalu Bregantovi, v němž pere takříkajíc „špinavé prádlo“ vzájemné spolupráce.

Nadace české bijáky, resp. její zakladatelé jsou nespokojení s některými body dosavadní spolupráce ze strany Národního filmového archivu, především pak pozdním odevzdáváním materiálů ke zrestaurování a nulovou propagací Nadace české bijáky, která podle textu dopisu není o akcích spojených s promítáním restaurovaných snímků, popřípadě přednáškách na toto téma včas informována, což jí znemožňuje se aktivně podílet jak na nich samotných, tak na propagaci projektu restaurování českých filmů.

Michal Bregant na Karlovarském filmovém festivalu

Propagace projektu je přitom zcela zásadní pro další rozvoj, neboť Nadace české bijáky je dodnes jediným velkým partnerem, který přináší potřebné finance skrze sbírky filmových fanoušků, ale i vlastní finanční rezervy svých strůjců.

Níže uvádíme celé znění dopisu (jeho původní podobu naleznete zde) spolu s odkazy, které Nadace české bijáky považuje za důkazy nevhodného chování ze strany NFA. A je pravda, že minimálně rozhovor s panem Bregantem na loňském filmovém festivalu v Karlových Varech je ve smyslu zamlčování spolupráce s Nadací poněkud zarážející. Pro dobro věci tudíž doufejme, že si obě strany své spory a omyly co nejdříve vysvětlí (odpověď na dopis totiž podle Nadace ani po měsíci nedorazila). Přece jen jde hlavně o filmy. Ne o nějaké žabomyší propagační války.

OTEVŘENÝ DOPIS PANU ŘEDITELI NÁRODNÍHO FILMOVÉHO ARCHIVU PHDR. MICHALU BREGANTOVI

23. 7. 2014

"Vážený pane řediteli,

dovolte nám, abychom tímto zrekapitulovali naši již tříletou spolupráci na digitálním restaurování Zlatého fondu české kinematografie a zároveň tím i vysvětlili situaci spojenou s předáním DCP Ostře sledovaných vlaků.

Posláním naší Nadace od jejího založení byla podpora digitálního restaurování filmů v ČR. V roce 2011, při projekci Markety Lazarové na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, vyzýval tehdejší ministr kultury soukromé subjekty, aby se do tohoto procesu zapojily a přislíbil dokonce 50% účast státu na každém takovém projektu. Založili jsme tedy Nadaci české bijáky a jako jediný subjekt v ČR , i bez přislíbené státní účasti, započali se systematickým digitálním restaurováním českých filmů do nejvyšší možné kvality.

Od počátku jsme si byli vědomi, že tato práce musí probíhat pod vedením odborníků, a proto jsme navázali spolupráci s NFA, na doporučení archívu s UPP a s Asociací českých kameramanů. Při restaurování jsme vždy striktně vycházeli z metodiky, kterou nám dodal NFA. Bohužel se tato metodika, z našeho pohledu velmi nekompetentně, v průběhu tří let často měnila (od původního striktního požadavku na 4K kvalitu, která je nyní zpochybňována a jsou upřednostňovány výrazně levnější varianty 2K, HD až k diskuzi o zanechání či odstranění chlupů v okeničkách apod.).

V dnešní době, a potvrdí to většina neziskových organizací, není jednoduché získávat prostředky veřejnou sbírkou či prostřednictvím sponzorů. Převážná část aktivit Nadace české bijáky je tedy stále hrazena jejími zakladateli.

Celý proces je nyní nastaven tak, že NFA předá zdrojové materiály Nadaci, ta je nechá digitálně zrestaurovat v UPP a následně je předá zpět NFA, aniž by měla sebemenší finanční podíl na distribuci filmů, a tak alespoň částečně mohla získané prostředky použít na restaurování dalších filmů.

Je pro nás proto nepochopitelný přístup NFA, který ačkoli od Nadace každoročně získá digitálně zrestaurovaný film v nejvyšší kvalitě 4K (na kvalitu procesu digitalizace dohlíží po celou dobu zástupci z NFA) a aniž by zatížil státní rozpočet potažmo daňové poplatníky, činnost Nadace v lepším případě ignoruje, častěji však přímo poškozuje.

A tímto se dostáváme k aktuální situaci spojené s předáním DCP Ostře sledovaných vlaků. Dle třístranné smlouvy NČB, NFA a MFFKV je povinností těchto tří stran vybrat každoročně do 31. ledna nový film pro digitální restaurování v daném roce. Poté je povinností NFA předat do 14 dnů Nadaci zdrojové materiály a ta je následně předá UPP ke zpracování. Bohužel u všech tří filmů, které nám NFA do této chvíle předal, došlo z dosud nevysvětlených důvodů, vždy k prodlevě v předání, což zapříčinilo zbytečné vícenáklady spojené s nutností zavedení vícesměnného provozu v UPP.

K dalším poškozením činnosti Nadace ze strany NFA došlo vždy po předání DCP zpět do NFA. Vždy po předání NFA rozjelo svoji promo kampaň spojenou s projekcemi zdigitalizovaných filmů bez jakékoli mediální účasti Nadace. Nikdy nám nebyl včas sdělen termín ani místo projekcí, vše jsme se dozvídali až expost z tisku, tudíž bez možnosti oslovit širokou veřejnost pro potřeby veřejné sbírky.

Tato neudržitelná situace nás proto přinutila ke změně postoje k NFA. Z původního, zřejmě naivního pocitu, že nám jde o stejnou věc tj. pomáhat českému filmu jsme vystřízlivěli a aniž bychom, pane řediteli, chtěli pátrat po Vašich osobních zájmech, jsme se rozhodli v naší práci pokračovat s větší obezřetností.

V tuto chvíli cítíme zodpovědnost i za ostatní přispěvatele Nadace a nechceme, aby jejich dobrovolné příspěvky byly vynakládány nehospodárně. Žádáme proto o důsledné dodržování sjednaných smluv a o korektní informování veřejnosti o procesu digitálního restaurování v ČR.

Bohužel jedinou možností, po předchozím porušování smluv a dohod ze strany NFA, je důsledné trvání na předání zdrojových materiálů k dalším filmům (odsouhlasených NFA) před předáním DCP Ostře sledovaných vlaků. Vracíme se tedy k našemu původnímu návrhu, který nebyl ze strany NFA dosud vyslyšen a žádáme o vydání zdrojových materiálů ke všem dohodnutým filmům. Seznam filmů byl společně s NFA a MFFKV odsouhlasen v polovině roku 2013. Na přípravu zdrojových materiálů měl tedy archív více než rok.

Zajistíme tak kontinuitu naší práce a zároveň snížíme náklady na celkový proces. Současně žádáme o metodiku, která bude zcela jasná a v nejbližších letech neměnná!

Pro naši práci je do budoucna nepřijatelné, abychom byli nuceni své síly napínat nikoli na hlavní cíl Nadace tj. restaurování českých filmů a tím jejich propagaci a uchování pro budoucí generace, ale na obhajobu prosté existence iniciativy, k jejímuž vzniku vybízelo v roce 2011 Ministerstvo kultury.

Uvědomujeme si, že vzhledem k finanční náročnosti digitalizace a vysokému počtu filmů určených k digitalizaci, nemůže celý proces zastřešovat a financovat jediný subjekt a vítáme iniciativy všech, kteří se na digitálním restaurování chtějí podílet. Ať se jedná o Státní fond kinematografie, NFA, Ministerstvo kultury či další soukromý subjekt, jako je Nadace české bijáky. Jen osoba s vlastními, ne příliš transparentními, úmysly či s absolutní absencí elementárních ekonomických znalostí a bez respektu k vynakládání státních prostředků by se tomuto spojení sil, při dodržení jednotné metodiky, bránila.

Věříme, že případné osobní zájmy ustoupí vyššímu cíli, kterým digitální restaurování českých filmových klenotů bezesporu je."

Odkazy:

Uložte si: Pošlete dál:

Nejnovější články

Kamery do bytu přinesou maximální přehled o vaší domácnosti

Kamery do bytu přinesou maximální přehled o vaší domácnosti

Chcete vědět, co se děje u vás doma, když tam právě …

Testovací novinka

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit …

Homepage »

Další Novinky

Komentáře

Re: Nadace české bijáky je nespokojená se spoluprací s ...

Vložil Petr (bez ověření), 26. Srpen 2014 - 15:53

Obrázek uživatele Petr

Smutné čtení.. Doufejme, že se Nadace dočká zasloužené 100% spolupráce a nebude muset svojí činnost zastavit na úkor líného a nespolehlivého NFA.

Re: Nadace české bijáky je nespokojená se spoluprací s ...

Vložil Zahrádka (bez ověření), 27. Srpen 2014 - 0:21

Obrázek uživatele Zahrádka

A jak víte, že je to pravda…?