Recenze: UPS CyberPower CP900EPFCLCD

vydáno 27. 6. 2019 | autor Redakce | sekce Novinky | téma Přehrávače

Tagy: CyberPower CP900EPFCLCD, UPS, záložní zdroj, zdroj záložního napájení

Dlouhý název záložního zdroje jako by napovídal, že jde zdroj záložního napájení, který dokáže něco navíc. A ejhle: ona je to pravda. Kromě elegantního vzhledu nabízí i velké úspory energie.

Zdroj záložního napájení CyberPower CP900EPFCLCD s čistým sinusovým výstupním napětím dokáže v domácnostech a v menších firmách spolehlivě ochránit střední až velké počítačové systémy, servery a síťové prvky, které používají konvenční napájecí zdroje nebo napájecí zdroje s aktivní kompenzací účiníku (PFC). Díky technologii GreenPower UPS pro zlepšení provozní účinnosti a minimalizaci spotřeby energie totiž tento přístroj přináší významné snížení nákladů na elektřinu oproti běžným UPS systémům. Testovaná UPS využívá technologii Bypass Green Power UPS, která právě při zapojení line-interactive dovoluje propojit vstupní a výstupní svorky UPS, pokud je přiváděné napájecí napětí z rozvodné sítě kvalitní a má správné hodnoty napětí i frekvence. Dokonce umožňuje zvýšit napětí, pokud je přiváděné nižší, než by mělo být – a to bez zapnutí měniče. Tím se účinnost této UPS šplhá až k 95 % při jmenovitém odevzdávaném výkonu, protože zbytek do stovky značí spotřebu vnitřní elektroniky UPS.

Postará se spolehlivě o připojená zařízení

UPS CyberPower dokáže obsloužit připojená zařízení až do celkového odběru 900 VA nebo 540 W. Při delším překročení maximální hodnoty o 20 % dodávaného výkonu automaticky vypne vestavěný jistič, tím pádem se přestanou napájet připojená zařízení a jistič je nutné na zadní stěně znovu natáhnout. UPS CyberPower je pro připojení spotřebičů vybavena šesti chráněnými zásuvkami.

K čemu může sloužit?

Pokud bychom chtěli vyjmenovat seznam typického nasazení pro tuto UPS, pak jsou to především tato řešení: firemní i domácí počítače, pracovní stanice, notebooky, NAS a servery, tiskárny a kancelářská zařízení, malá síťová zařízení typu router (směrovač) nebo prvky domácí kanceláře, telefon/fax/modem, audio- a videozařízení, systémy domácího kina, DVR/dohledové systémy, pokladní systémy a další prvky domácí a firemní kanceláře. Výrobce ale upozorňuje na to, že se k UPS neměly připojovat tiskárny laserové a kopírky, pracující na stejném principu, které při ohřevu zapékacího válce spotřebovávají obrovské množství energie, kterou by UPS nebyla schopná dodat, a došlo by k jejímu vypnutí nebo k přetěžování, což může mít vliv na její životnost. Stejně tak UPS není vhodná pro zásobování energií u ohřívačů a už vůbec ne například otopných kotlů.

Co je PFC?

To trochu souvisí i s termínem PFC, který označuje přístroje, které mají vestavěnou kompenzaci účiníku. Teorie kolem PFC je trochu složitější a souvisí především se spínanými zdroji. Pro tento okamžik bude vhodné vědět, že UPS může „živit“ zařízení s klasickým transformátorem, sloužícím pro úpravu napájení elektroniky nebo – a to je důležité – se zdroji, které už mají vestavěnou kompenzaci účiníku, PFC zdroje. Když se podíváte do nabídky napájecích zdrojů v e-shopech pro počítače, najdete zde samostatnou kategorii zdrojů, splňujících požadavky PFC. A tyhle zdroje jsou vhodné pro tuto UPS a ta si s nimi rozumí. Víc nemá cenu rozebírat, odborné diskuze na téma PFC lze nalézt na internetu.

Jak UPS pracuje

Tato UPS pracuje v režimu line-interactive. To znamená, že dokáže kompenzovat nižší i vyšší napájecí napětí, tak, aby na výstupu bylo předepsaných 230 V. UPS je vybaven automatickou regulací napětí (AVR) pro udržení bezpečné velikosti napětí pro připojená zařízení. Tato UPS konkrétně dokáže zpracovat vstupní napájecí napětí v širokém rozsahu od 170 do 270 V. Při výpadku napájecího napětí se připojí měnič na vestavěný akumulátor a začne vyrábět napětí 230 V/50 Hz s přesným sinusovým průběhem, tedy bez přítomnosti harmonických frekvencí, které jsou zdrojem rušení pro spoustu spotřebičů. Výrobce udává toleranci frekvence v rozmezí ±1 %, námi zjištěná hodnota byla po celou dobu měření vždy přesně 50,0 Hz. Je jasné, že při výpadku napájení chvíli trvá, než se na výstupních svorkách objeví napětí, je to dáno tím, že při výpadku se připojí měnič na akumulátor a začne vyrábět sinusové napětí. Typicky to u zdrojů tohoto typu bývá mezi 4 až 10 ms, UPS firmy CyberPower patří k těm lepším, kdy výrobce uvádí dobu náběhu střídavého napětí na výstupu 4 ms. Tento parametr souhlasí s našimi měřeními, kdy se nám podařilo po několika pokusech stanovit průměrnou hodnotu na 4,0 ms. A to je velmi dobrá hodnota, bavíc přesně kopírující údaj výrobce v katalogovém listu produktu. Počítejte ale s tím, že sinusový průběh při nájezdu provozu nenaváže přesně na sinusovku před výpadkem napětí. Proto je možné u připojených zařízení, která jsou náchylná na fázově změny, že může dojít k jejich ovlivnění.

UPS používá bezúdržbové olověné baterie, které se dodávají jako náhradní díl. O tom, že se blíží konec jejich životnosti, jste informováni včas dopředu. Při výměně baterie za novou je ale třeba odpojit připojení přístroje a odšroubovat čelní víko, za tím účelem je třeba UPS položit na bok. Výměnu zvládne i průměrně znalý uživatel. Jde vlastně o povolení dvou šroubků, vyjmutí starého a následné vložení nového bateriového bloku a opětné zašroubování šroubků.

Vestavěná ochrana datové linky chrání telefony, síťové prvky a další komunikační vybavení před napěťovými rázy a špičkami a dalšími problémy. K filtraci špiček u telefonní linky (to prakticky nevyužijeme) nebo u ethernetového kabelu slouží „obojetný“ kombinovaný průchozí konektor RJ11/RJ45. Filtrovat tedy můžete buď telefonní nebo faxovou linku (možná se ještě někde fax používá) nebo ethernetovou linku, vedoucí například od antény s modemem, umístěnými u radiového pojítka, před špičkou způsobenou třeba výbojem blesku.

Obsluha UPS

Obsluha této UPS je přehledná díky LCD displeji a LED indikátorům na čelním panelu. V každém okamžiku má obsluha k dispozici jasné údaje o tom, zda je k dispozici napájecí napětí z rozvodné sítě, stav nabití baterie je indikován sloupcovým grafem, dále je tu sloupcový indikátor, ukazující zatížení UPS a v případě, že dojde k výpadku napájení, další sloupcový indikátor ukazuje, kolik energie ještě v baterii zbývá a jak dlouho ještě může „živit“ připojená zařízení. Zbývající čas do úplného vybití baterie pak je rovněž indikován jako čas v minutách pod sloupcovými displeji.

Výrobce na svých webových stránkách prezentuje u každé jím vyráběné UPS i délku nouzového provozu pro určité zatížení na výstupu. Pro vaši lepší představu zde ukazujeme tento graf. Jen pro upřesnění, graf je aktivní a po najetí kurzorem na tečku se objeví přesná hodnota odběru a zbývající čas, který máte k dispozici pro to, abyste provedli nějakou činnost, než se zcela vybije vestavěný akumulátor. Naše provedená měření se v podstatě shodují s tím, co výrobce uvádí v grafu.

V případě výpadku se ozve varovný signál, stejně jako v případě přetížení výstupu nebo docházející kapacity baterie. Vy pak vypínáním nebo odpojováním připojených přístrojů můžete prodloužit dostupný čas, který ještě máte do úplného vybití nebo omezit překročení maximálního výstupního výkonu. Je zde i tlačítko pro vypnutí alarmu, na displeji se pak ukazuje informace o jeho vypnutí. Vše se ovládá pomocí tří tlačítek pod displejem, tato tlačítka slouží ke změně režimu zobrazování a ovládání UPS nebo k provedení auto testu, zda všechny systémy UPS pracují normálně. Pod tlačítky pak najdete už zmíněné dva USB 2.0 konektory, sloužící pro nabíjení připojených přístrojů. Jako celek UPS v provedení tower působí velmi elegantně a díky symbolům na displeji i u tlačítek je obsluha naprosto jasná a snadná.

Na zadní stěně přístroje pak najdete šest zálohovaných zásuvek, nad nimi průchozí filtr pro ethernetovou síť (vstup a výstup) nebo pro telefon či fax. Dole je pak tlačítko s červeným puntíkem, které slouží k ovládání jističe, tedy k jeho opětovnému „nahození“, pokud došlo k přetížení UPS nebo pokud se na vstupu objevil impuls s energií převyšující hodnotu 405 Joulů.

Důležitá funkce: vypnutí počítače

Moderní operační systémy vyžadují, aby před vypnutím počítače byly správně ukončeny. To znamená, aby všechny rozpracované soubory byly správně uzavřeny, vyprázdnily se vyrovnávací paměti a ukončily se všechny běžící aplikace a správně se uzavřely jejich pracovní soubory. A nutno říci, že v tomto je CyberPower skutečně na úrovni.

U každého UPS jsou k dispozici programy pro obsluhu UPS. Na zadním čele totiž najdete ještě dva konektory, jeden, RS-232C, a druhý, USB typu A. Ty slouží k propojení s počítačem, jež pomocí programů PowerPanel Personal Edition nebo PowerPanel Business Edition dokážou zpracovat signál o výpadku napájení – a uživatel pak může nechat vypnout všechny programy a na konec spolu s vypnutím počítače vypnout i UPS. USB rozhraní je kompatibilní s UPS službami operačních systémů Windows a Mac OS.

Programy PowerPanel jsou dostupné pro operační systémy Linux, Mac OS i Windows. Všechny najdete na webové stránce výrobce týkající se tohoto produktu. Na stránce ke stažení pak najdete i Rychlou příručku pro zapojení i Návod k použití – a to samozřejmě i v češtině.

Uložte si: Pošlete dál:

Nejnovější články

Kamery do bytu přinesou maximální přehled o vaší domácnosti

Kamery do bytu přinesou maximální přehled o vaší domácnosti

Chcete vědět, co se děje u vás doma, když tam právě …

Testovací novinka

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit …

Homepage »

Další Novinky

Komentáře